Welkom bij vereffening nalatenschappen

Bij een erfenis met schulden is het voor de erfgenamen belangrijk om zich goed te laten informeren. De erfgenamen dienen de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen om niet met hun privévermogen aansprakelijk te zijn voor de schulden van de nalatenschap.

Als de erfgenamen ervoor kiezen de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, hebben zij de verplichting de nalatenschap te vereffenen. Dit is en formele vorm van afwikkeling.

Op deze website leest u meer over de beneficiaire aanvaarding, de verwerping, de vereffeningsprocedure.